• 1212503 REAR PNEUMATIC (1: 1,72) – CENTRAL PISTON

  • 129803 REAR PNEUMATIC (1: 1,30) C.P. HEAVY DUTY

  • 127503 REAR PNEUMATIC (1: 1,32) TWIN SPLITTER – CENTRAL PISTON

  • 121903 BOTTOM PNEUMATIC TWIN SPLITTER

  • 1213203 REAR PNEUMATIC TWIN SPLITTER